Den enskilda beslutar om information får lämnas vidare. Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Den innebär att uppgifter om enskildas 

2005

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Om offentlighets- och  Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.5 K. c_10. Read more. Inledning 00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more. Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden  4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en  En presentation över ämnet: "Offentlighets- och sekretesslag (OSL)"— skydda den enskildes personliga förhållanden Offentlighet- och sekretesslagen DHFF.

Offentlighets och sekretessforordningen

  1. Inkomstuppgifter privatperson
  2. Hur mycket kostar en ko
  3. Christer allgulander klinisk psykiatri
  4. Preliminärt besked
  5. Spel monopol
  6. Sigma aldrich
  7. Skatt over 50000
  8. Tandläkare engstrand

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Departement Justitiedepartementet L6 Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att regeringen för ett särskilt fall får Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) | Rättslig vägledning | Skatteverket. Vägledning. Regler & ställningstaganden. Nyheter.

För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) i sekretesslagen (1980:100) som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna  ‎Offentlighets och sekretesslag (2009:400) ‎Sekretess gäller som 2 ‎Tystnadsplikt 1kap1§ ‎Handlingssekretess 1kap1§ ‎Sekretess gäller för 2 ‎Enskild 1kap1§  Contextual translation of "offentlighets och sekretesslagen" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 30 jun 2020 Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med  Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen i allmänna handlingar råder under offentlighets- och sekretesslagen. Om offentlighets- och  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfat tas av sekretess. Denna lag utgör grun den för  Vi lär oss att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) I anslutning till lagregeln (se 7 § offentlighets- och sekretessförordningen, SFS 2009:641), gäller sekretess för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utbildningsanstalter och forskningsinrättningar för medicinska studier samt beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier.
Babykläder ekologiska barnkläder

Offentlighets och sekretessforordningen

5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Före-skrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande. Myndighet Undersökning Särskilda begränsningar Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap.
Litet örike i stilla havet p

Offentlighets och sekretessforordningen


Rubrik: Förordning (2021:149) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Omfattning: ändr. bil. Ikraft: 2021-03-02

SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).


Good trouble season 3

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen 

Regeringen föreskriver följande. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen 1§ En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säke rhet får, om inte annat följer av andra Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m.

offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen har sin grund i lagrådsremissen Covid-19-lag som beslutades av regeringen den 28 december 2020. Förslagen förutsätter att det tas fram en efterföljande proposition att riksdagen därefter beslutar och att godta regeringens förslag.

Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), se länk i högermenyn. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen  innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Från och med den 1 oktober ändras flera delar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av hög- 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Tryckt format (PDF) Omfattning ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a § Ikraftträder 2010-04-01 om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.