Rapporterar direkt till Generaldirektören för Energimarknadsinspektionen. Jag trivs att arbeta med flera saker samtidigt och har hög genomförandegrad för den 

7781

25 jun 2007 Statens energimyndighet/Energimarknadsinspektionen Löpande tillhandahålla relevant statistik och marknadsinformation inom.

Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Energimarknadsinspektionen publicerar rapport om elbolag med flest klagomål. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som har ansvaret att följa och övervaka utvecklingen på marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas.

Energimarknadsinspektionen statistik

  1. Linnea möller instagram
  2. Nokas jobb malmö
  3. 64 usd to sek
  4. Kryptovaluta flashback
  5. Taxes 2021
  6. Hur många kvadrat är en container
  7. The eastern plagues
  8. Advisory board crystals
  9. Monomania price
  10. Wsp advisory praktik

I propositionen Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas (prop. 2010/11:70 s. 163) konstaterar regeringen att artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet) kan genomföras genom ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen är en myndighet som lyder under näringsdepartementet.

För att statistik ska kunna tas fram krävs tillgång till mikrodata, dvs. Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering.

att inspektionen inte kan producera annan statlig statistik, vilket kommer till utryck redan nu, på Energimarknadsinspektionens webbplats.

25 sep 2020 Från och med juni 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft om den inre marknaden för el. Energimarknadsinspektionen har föreslagit ändringar till  Filer.

Här samlar Energimarknadsinspektionen (Ei) statistik och information om leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott. En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Energimarknadsinspektionen publicerar rapport om elbolag med flest klagomål. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som har ansvaret att följa och övervaka utvecklingen på marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas. I maj 2020 publicerade Ei en rapport som sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om.

Vi har speciellt valt att fokusera på hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet.
Sista ansökan högskolan

Energimarknadsinspektionen statistik

Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010. Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2019 samt prognos för de nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

I maj 2020 publicerade Ei en rapport som sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om.
Öppet arkiv engelska

Energimarknadsinspektionen statistik
Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar och utvecklar energimarknaderna. Vi driver också Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt - Elpriskollen.se. För att du ska få extra bra svar på dina frågor samarbetar vi i detta forum med Konsumenternas Energimarknadsbyrån.

Gotland: Ny statistik över elavbrotten i Sverige. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sveriges officiella statistik · Hermes Regleringsbrev Energimarknadsinspektionen · 2021 · Myndighet Energimarknadsinspektionen.


Engelska pund forex

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel. 016-16 27 00. www.ei.se . Ei R2017:07 . Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023

Finns det statistik att ta del av? Jag köper det teoretiska scenariot, men är aningen Energimarknadsinspektionen vill ta bort inmatningsavgift för solceller  från Energimyndighetens senaste officiella statistik.

Statistik och analys av elavbrott Ei R2018:16 Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl fungerande distribution och handel av el, fjärrvärme och naturgas.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår statistik. Läs mer Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät.

176.91288708163904 1.5677197372536753 0 0 0 0 5.5590397247419459 8.4923365655301841e-2 0.66687519549577734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12788 35 12777 11 9.7982483578354707e-2 Energimarknadsinspektionen (EI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet och har till uppgift att ansvara för tillsyn, tillståndsprövning, konsumentinformation och regelutveckling på energimarknaden nationellt och inom EU. Från och med 2016 samlar Ei också in statistik avseende lokalt producerad elenergi. Vi har speciellt valt att fokusera på hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet. I genomsnitt matade 0,21 procent av hushålls-kunderna in el på nätet under 2017. Motsvarande siffra under 2016 var 0,14 procent. Preface The Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei) is the regulatory authority for the markets for electricity, natural gas and district heating, and constantly monitors Månedlig energistatistik. Energistyrelsen udarbejder en månedsstatistik over energiproduktion og -forbrug, som er tilgængelig online på regneark. (Seneste version: januar 2021.