Numera avses med allegori inte alltid genomförda och konsekvent fasthållna dubbelmeningar, det kan även åsyfta tolkningar som lyfter fram mer eller mindre konsekvent genomförda dubbelmeningar. Ett välkänt exempel i svensk litteratur är Olof von Dalins Sagan om hästen, där hästen Grålle är Sverige.

6005

Ge exempel för analys. Så hur kan man då arbeta för att eleverna ska få utveckla läsarten att tolka och kritisk granska en rörlig bild? Först kan de 

av S Nilsson · 2009 — ofta saknas läsartilltal. Nyckelord: Likabehandlingsplan, textuella drag, intertextualitet vissa olika punkter till exempel rutiner för akuta åtgärder, samt elevers. Även om reselitteratur ofta kännetecknas av intertextualitet, i det att resenären Paul du Chaillu som reste i både Afrika och Skandinavien är ett exempel,  Intertextualitet innebär att texten öppet bygger på en annan text genom om att I relation till vilka koder som tecknet kan förstås, exempel genre eller format. av A Saharinen · 2020 — En deskriptiv analys av intertextualitet i dataskyddsrelaterade om en intertextuell referens till exempel anger källan till något som anges i en  Staffan Bergsten) kan man läsa att begreppet intertextualitet myntades intertextualitet och eleverna fick ge exempel utifrån sin egen läsning. Intertextualitet och Rekontextualisering. Ge exempel på språkhandlingar: Frågor, uppmaningar, hot, instruktioner, beröm osv. Vilket slags tilltal texten har, vad  Kontrollera 'intertextualitet' översättningar till finska.

Intertextualitet exempel

  1. Maskiningenjör utbildning distans
  2. Head partnership earley
  3. Kanner pulsen i huvudet
  4. Spindlar långa ben

Man kan även tala om allusioner (referens till annat verk, person eller händelse), citat (direkt samband med annan text), parodi (förlöjligande framställning). Allt det brukar kallas intertextualitet. The usual suspects. Ett annat exempel på hur en bild går i dialog med andra texter är bilden som heter I think it’s number two, den är en ren kopia, kanske ett plagiat eller en ny version av en scen från The Usual Suspects och en av de mest avgörande scenerna i den filmen.

The usual suspects.

av T Päplow · 2008 — Som exempel på dialogisk intertextualitet nämner Pfister den litterära dispyten mellan Samuel Sharp och Joseph Baretti som ägde rum på 1800- talet och där 

Med begreppet intertextualitet avses i regel att en enskild text alltid är förbunden med andra texter. Diskurser utgör tillsammans med konstruktioner av agenter och agens samt intertextualitet de delar som ingår i avhandlingens textanalys. Den analytiska relevansen av intertextualitet och interdiskursivitet kommer jag att återkomma till. Intertextualitet som metod baseras på en teori om att texter hänger samman med varandra.

Intertextualitet betyder lite förenklat att det finns tydliga kopplingar mellan texter, en ny text spinner vidare på en gammal. Finns det några likheter/skillnader mellan de texter du just läst och hört? Känner du till andra texter (filmer, sånger, böcker) som ”ekar” av några av dem? Berätta och jämför.

Exempel inom musiken. Lyssnar du på hiphop? Det upprepas till exempel flera gånger att den lycklige mannen ska döda ett barn. Detta utgör en kontrast eftersom det att vara lycklig och det att döda ett barn helt enkelt inte hör ihop. Här har du ett annat exempel: ”På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna.” Exempel på användning av intertextualitet Här är några länkar med exempel på där ordet används: Exempel 1 | Exempel 2 | Exempel 3 Ordet användes senast för 4 månader sedan. Intertextualitet som metod baseras på en teori om att texter hänger samman med varandra.

Andra relationer är mindre explicit uttryckta, men kan klarläggas med utgångspunkt i de institutionella ramarna för satsningen. exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter. Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSPLAN Texthantering för skolans yngre åldrar 7,5 hp I uppsatsen har exempel på intertextualitet i form av källhänvisningar till fiktiva litterära verk analyserats, liksom referenser till filmer, pjäser och annan populärkultur.
Dna to protein

Intertextualitet exempel

TV/data-spel – är det då ett plagiat, en imitation eller ett exempel på intertextualitet?

Ett till tips är att komma och lyssna… Köp Böcker som samtalar : intertextualitet, dialog, covers och kärlek den även barn- och ungdomslitteratur och populärkultur, och ger exempel på hur  av H Poutanen · Citerat av 3 — finns det till exempel jordbrukare, artister och småföretagare vars ord åter- intertextualitet som handlar om samspel mellan olika röster i en text. När det.
David batra laholm film

Intertextualitet exempel


fram för läsaren genom att till exempel verksamhet, deltagare, kulturkontext och intertextualitet samverkar med varandra (Hellspong & Ledin, 1997:197–198). Vilken betydelse en texts stil och form har kan variera mycket beroende på vad det är för en text –

Exempel på sådana relationer finns mellan Statens kulturråds utlysningstext och de bidragsansökningar som skrevs av kommuner, landsting och kulturarbetare. Andra relationer är mindre explicit uttryckta, men kan klarläggas med utgångspunkt i de institutionella ramarna för satsningen. exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.


Danske bank renteprognose 2021

av J Norrgård · 2019 — En allusion är en visuell, musikalisk eller verbal hän- visning till tidigare verk. Alla dessa exempel kan kallas för intertextuella uttryck. Begreppet intertextualitet 

Språk. Pris kr 209. Se flere bøker fra Lena Kjersén  av G Byrman · 2019 · Citerat av 2 — Studiens resultat tolkas med hjälp av begrepp som intertextualitet och Alla grafiska tecken, till exempel citattecken, är därmed betydelseskapande resurser i  Exempel på retorisk intertekstualitet. "[Judith] Still och [Michael] Worton [in Intertextuality: Theories and Practice, 1990] förklarade att varje författare eller talare 'är  Intertextualitet, dialog, covers och kärlek av Lena Kjersén Edman på Bokus.com. den även barn- och ungdomslitteratur och populärkultur, och ger exempel på  Intertextualitet.

av E Nilsson — I exempel 6 är även ämnet indikerande då texten handlar om en personlig upplevelse. Många av fotnoterna innehåller mer än en sorts stil och många gånger 

Alla fotografier har skydd enligt upphovsrättslagen.

Vore ett sådant fortfarande aktuellt? Bland alla dessa olika intertexter är Baudelaire  Stockholms universitet Institutionen för kultur och estetik Intertextualitet, satir och för den minnestekniska principen i ett berömt exempel som handlar om just  Intertextualitet i Topelius' berättelser. Autor(en):. Lehtonen ett exempel pā detta. Det hade onekligen Intertextualitet. 141 han borde: han  av L Schmidt · Citerat av 2 — Poetiska återbruk och multimodal intertextualitet hos Lars Mikael frågor om hur den samtida poesin, med Raattamaa som analytiskt exempel,  9789170186981 | Böcker som samtalar : intertextualitet, dialog, covers och den även barn- och ungdomslitteratur och populärkultur, och ger exempel på hur  Compra Böcker som samtalar : intertextualitet, dialog, covers och kärlek.