Det är Boverket som tillsammans med fem andra myndigheter utrett vad en sänkning av dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft till 100 becquerel skulle innebära. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen (WHO) under 2009 presenterade en rapport som visade att radon är 10 gånger farligare än man hittills trott.

4792

av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till 

We are unable to accep An examination of the sources of radon infiltration in homes with a discussion of why that is a concern and remedies that can be undertaken. Radon is a naturally occurring radioactive gas emitted by uranium ore as a product of its radioacti What is radon? Is your home in a high risk zone? How can you test for radon? What should you do if radon levels are high? We answer your questions for radon awareness month. January is national radon awareness month.

Radon gränsvärde sänkning

  1. Euro svenska kronan kurs
  2. Postnord posthantering
  3. Dhl inrikes spårning

För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde. 1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige. Det ger möjlighet för villaägare att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Man erhålla bidrag för 50% av kostnaden får åtgärden, dock 25 000 kr. Bidraget täcker både material och arbetskostnader. 2021-04-13 Gränsvärden för radon i inomhusluft indikerar högsta acceptabla och hygieniska nivå.

January is national radon awareness month.

Radon. Skall du bygga nytt eller renovera, så har vi stor kunskap om hur du skall var du hittar gränsvärden för radon i exempelvis inomhusluft och dricksvatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidshusets vatten är sällan n

av E Liden · 1995 — Bq/1.1 syfte att ta fram lämpliga åtgärder för att sänka radonhalten i vatten Gränsvärdet för radongashalten i utomhusluften har 1990 minskats  av S Palmer · 2008 — och utfärdar föreskrifter och gränsvärden för radon vid nybyggnad. för en allmän sänkning av radonhalterna i inomhusluft till 200 Bq/m3 luft.

Boverket och Socialstyrelsen utreder vad en sänkning av gränsvärdet för radon skulle innebära. I dag ligger gränsvärdet för nybyggda bostäder och befintliga bostäder på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Efter WHO:s sänkning av sin rekommendation från 1 000 till 100 becquerel i höstas utreder både Boverket och Socialstyrelsen vad en sänkning

Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i 1) lokaler ovan jord, 2) färdigställda och inredda bergrum under jord eller 3) annat arbete under jord såsom i … Radon gav ingen sänkning av hyran Det visade sig då att radonhalten var långt över gränsvärdena på 200 becquerel (bq). I Carinas vardagsrum uppgick värdet till 370 bq och 320 bq i sovrum. Vid en ny mätning i maj 2010 hade värdena sjunkit något, men var ändå uppemot 300 bq. Boverket och Socialstyrelsen utreder vad en sänkning av gränsvärdet för radon skulle innebära. I dag ligger gränsvärdet för nybyggda bostäder och befintliga bostäder på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Efter WHO:s sänkning av sin rekommendation från 1 000 till 100 becquerel i höstas utreder både Boverket och Socialstyrelsen vad en sänkning Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³.

Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter. Motsvarande riktvärde hittar du i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i bostäders inomhusluft.
Seb markets research

Radon gränsvärde sänkning

Sänkta taxeringsvärden pga Radon från marken är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften.

Livsmedelsverket utfärdade under 1997 gränsvärden för radon i dricksvatten. Vad är radon.
Lon platschef bygg

Radon gränsvärde sänkning


Byggnad och grundläggning ska utföras så att gällande gränsvärden för radon Höjning eller sänkning av marknivå med mer än 0,5 meter får endast utföras.

den 27 augusti. Hittills har bara 6 % av det statliga bidraget till radonavskiljare utnyttjats. Av de sammanlagt 60 miljoner kronor som finns att söka sedan oktober 1997 har bara 3,5 miljoner kronor betalats ut och sammanlagt 16 miljoner kronor beviljats. 2004-07-02 Bensen är ett aromatiskt lösningsmedel och kan orsaka cancer.


Aldreboende nykoping

Där föreslog den miljöpartistiske riksdagsmannen Jan Lindholm och Per Nilsson, Svensk radonförening, en ny sänkning av det svenska gränsvärdet för radon i nybyggda bostäder. För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde.

Varje år drabbas mellan 400 och 500 personer av lungcancer som ett resultat av för höga radonnivåer i  Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva ( Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett ännu lägre gränsvärde på 100 Bq/m3.) Miniventilation, som effektivt kan hjälpa dig att sänka radonhalten i ditt 28 sep 2020 Perioden för att mäta radon i bostaden är mellan den 1 oktober och 30 april. Eftersom radon är skadligt, finns gränsvärden för hur mycket som  1 mar 2021 Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma från mark, Se mer om gränsvärden på stralsakerhetsmyndigheten.se länk till annan och hur hög halten är finns ett antal åtgärder för att sänka radonhalten. 200 Bq/m3 Gränsvärde. Arbetsplatser Radon i vatten från borrade brunnar är ett problem i cirka 10 000 bostäder. sänkning av gräns- och riktvärde? Kommer radonet från byggnadsmaterialet, sänks radonhalten enklast genom ventilering. WHO har 2009 sänkt sitt rekommenderade gränsvärde för radon i  analys av radon i grundvatten från brunnar Denna sänka är ej synlig på markytan.

Se hela listan på radonova.se

om man måste gå vidare och genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Analysen visade att ca 1,3 miljoner boende skulle beröras och att kostnaderna för en sådan radonsanering skulle uppgå till 14-19 miljarder kronor. Det är Boverket som tillsammans med fem andra myndigheter utrett vad en sänkning av dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft till 100 becquerel skulle innebära. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen (WHO) under 2009 presenterade en rapport som visade att radon är 10 gånger farligare än man hittills trott. WHO rekommenderar att Sverige kapar gränsvärdet för hur mycket radon som ska tillåtas i bostäder med hälften.